BƠM LY TÂM

Máy bơm nước SEALAND ly tâm sử dụng nguyên lý lực văng ly tâm để bơm đây nước lên. 

Ưu điểm: Máy có cấu tạo đơn giản, 

Sử dụng:

Danh mục các dòng máy

Danh mục các model máy


sealand bk 150m


sealand bk 150m

Lọc tìm kiếm

SEALAND MJ 106M
SEALAND MJ 106M
4.560.000

SEALAND MJ 106MSEALAND MJ 106M (Model cũ là SELAND MJ 103M) : là một model công suất nhỏ trong .....

SEALAND MJ 86M
SEALAND MJ 86M
4.060.000

SEALAND MJ 86MSEALAND MJ 86M (Model cũ là SELAND MJ 83M) : là một model công suất nhỏ trong dòn.....

SEALAND K 50M
SEALAND K 50M
2.200.000

SEALAND K 50M SEALAND K 50M: là một model công suất nhỏ trong dòng ly tâm cánh kín của SEALAND. Máy .....

SEALAND K 100M
SEALAND K 100M
2.750.000

SEALAND K 100M SEALAND K 100M: là một model công suất nhỏ trong dòng ly tâm cánh kín của SEALAND. Má.....

SEALAND K 151M
SEALAND K 151M
5.300.000

SEALAND K 100M SEALAND K 151M: là một model công suất nhỏ trong dòng ly tâm cánh kín của SEALAND. Má.....

SEALAND K 200M
SEALAND K 200M
7.250.000

SEALAND K 200M SEALAND K 200M: là một model công suất nhỏ trong dòng ly tâm cánh kín của SEALAND. Má.....

SEALAND BK 150M
SEALAND BK 150M
8.100.000

SEALAND BK 150M SEALAND BK 150M: là một model công suất nhỏ trong dòng ly tâm hai tầng cánh của SEAL.....

SEALAND BK 200T
SEALAND BK 200T
8.650.000

SEALAND BK 200T SEALAND BK 200T: là một model công suất nhỏ trong dòng ly tâm hai tầng cánh của SEAL.....

SEALAND BK 300T
SEALAND BK 300T
9.400.000

SEALAND BK 300T SEALAND BK 300T: là một model công suất nhỏ trong dòng ly tâm cánh kín của SEALAND. .....

SEALAND BK 400T
SEALAND BK 400T
16.450.000

SEALAND BK 400T SEALAND BK 400T: là một model công suất nhỏ trong dòng ly tâm cánh kín của SEALAND. .....

SEALAND BK 550T
SEALAND BK 550T
17.500.000

SEALAND BK 550T SEALAND BK 550T: là một model công suất nhỏ trong dòng ly tâm cánh kín của SEALAND. .....

SEALAND BK 750T
SEALAND BK 750T
21.450.000

SEALAND BK 750T SEALAND BK 750T: là một model công suất nhỏ trong dòng ly tâm cánh kín của SEALAND. .....

SEALAND KD 200M
SEALAND KD 200M
8.750.000

SEALAND KD 200M SEALAND KD 200M: là một model công suất nhỏ trong dòng ly tâm hai tầng cánh (cánh ph.....

SEALAND KD 300T
SEALAND KD 300T
9.450.000

SEALAND KD 300T SEALAND KD 300T: là một model công suất nhỏ trong dòng ly tâm hai tầng cánh (cánh ph.....

SEALAND KC 150M
SEALAND KC 150M
7.350.000

SEALAND KC 150M SEALAND KC 150M: là một model công suất nhỏ trong dòng bơm ly tâm lưu lượng lớn của .....

SEALAND KC 300T
SEALAND KC 300T
8.650.000

SEALAND KC 300T SEALAND KC 300T: là một model công suất nhỏ trong dòng bơm ly tâm lưu lượng lớn của .....

SEALAND KL 150M
SEALAND KL 150M
8.450.000

SEALAND KL 150M SEALAND KL 150M là một model của dòng bơm ly tâm, trục ngang lưu lượng lớn. Máy được.....

SEALAND KL 200M
SEALAND KL 200M
9.200.000

SEALAND KL 200M SEALAND KL 200M là một model của dòng bơm ly tâm, trục ngang lưu lượng lớn. Máy được.....

SEALAND KL 200T
SEALAND KL 200T
9.200.000

SEALAND KL 200T SEALAND KL 200T là một model của dòng bơm ly tâm, trục ngang lưu lượng lớn. Máy được.....

SEALAND KL 300T
SEALAND KL 300T
9.750.000

SEALAND KL 300T SEALAND KL 300T là một model của dòng bơm ly tâm, trục ngang lưu lượng lớn. Máy đư.....